عنوان محصول گردو مقدار توليد در استان3800 تن - محصولات صادراتی | محصولات صادراتی
عنوان محصول : گردو
مقدار تولید در استان:  3800 تن
محل تولید :  بجنورد
زمان برداشت:  مهر تا آبان ماه