عنوان محصول: گوجه فرنگی ميزان توليد استان : 148000 تن - محصولات صادراتی | محصولات صادراتی
عنوان محصول: گوجه فرنگی
محل تولید:  مانه و سملقان
مقدار تولید در استان: 148000 تن
زمان برداشت: مرداد تا شهریور ماه