عنوان محصول : پیاز مقدار تولید در استان:116000 تن - محصولات صادراتی | محصولات صادراتی
عنوان محصول : پیاز 
مقدار تولید در استان:116000   تن
محل تولید : مانه و سملقان
زمان برداشت: مهر ماه