عنوان محصول: گوشت قرمز مقدار تولید در استان: 27000 تن - محصولات صادراتی | محصولات صادراتی
عنوان محصول:  گوشت قرمز   
مقدار تولید در استان: 27000 تن
محل تولید : بجنورد- شیروان
زمان  تولید:  در طول تمام سال