پرسش های متداول | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

1. در صورت صدور رای هیات نظارت مبنی بر فسخ و استرداد اراضی مستاجر و در حالیکه مستاجر تمایل به اجرای کار داشته باشد از چه طریق مجدد می تواند ادامه کار را انجام دهد؟

الف- شکایت به دیوان عدالت اداری(که تا مادامی که جوابیه شکایت داده نشده از سوی دیوان، زمین در حاکمیت مستاجر می باشد)

ب - جایگزین نمودن یکی از اعضای خانواده به شرط عدم کارمند بودن مستاجر جدید(گزینه برتر)                                                                                                                                                                                                                                       


2. مجازات تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها چیست؟

براساس ماده سه اصلاحی قانون حفظ کاربری، تمام مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به شکل غیرمجاز و بدون گرفتن مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک اقدام به تغییر کاربری کنند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا 6 ماه محکوم خواهد شد. این مجازات از سال 85 تشدید شده است. در صورت تکرار نیز میزان مجازات به حداکثر جزای نقدی یعنی سه برابر افزایش می‌یابد و البته متخلف نیز به حبس محکوم می‌شود.

3. آیا قانون حفظ کاربری مشمول   زمین‌های محدوده شهر و روستا و شهرک‌ها نیز میگردد؟
قانون حفظ کاربری، شامل اراضی خارج از محدوده شهرها است. ماده یک قانون مذکور می‌گوید: به منظور حفظ اراضی کاربری زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است.

4. مرجع قضایی صالح به اعتراض از تصمیمات صادره از هیات نظارت ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کجاست؟

 تصميمات هيأت با اكثريت آراء معتبر بوده و آراء صادره اين هيأت حداكثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض درشعب دیوان عدالت اداری را دارد.        

5. تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها چیست؟

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به عملی اطلاق می گردد که بر اساس آن، «هر گونه اقدام که مانع از بهره‌ برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ ها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود»، می باشد.

6. نحوه عملکرد کمیسون موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها (کمیسیون تبصره یک)چیست ؟

با توجه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، در صورتی که مالک و یا شخص متصرف به صورت قانونی و بدون اینکه مشمول عنوان کیفری تغییر کاربری اراضی قرار بگیرد، بخواهد در مواردی که قانون اجازه به تغییر کاربری اراضی داده است، اقدام نماید کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و یک نفر نماینده استاندار، به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد که در موارد ضروری و یا مواردی که با توجه به اوضاع و احوال جغرافیایی ملک امکان تغییر کاربری اراضی ممکن است، اقدام به صدور مجوز مبنی بر تغییر کاربری اراضی می نماید. پس از آنکه کمیسیون موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها اقدام به صدور مجوز نمود، برای انجام باقی کارها و اعمال، کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها که متشکل از سه نفر از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان می باشد که با احتساب و تقویم اراضی مجاز برای تغییر کاربری، مالک موظف به پرداخت هشتاد درصد (۸۰%) قیمت روز اراضی و ‌باغهای مذکور بابت عوارض می گردد که بعد از وصول این مبلغ، وجه آن به خزانه ی کل کشور واریز می شود.

 7. مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها کجاست؟

با توجه به اینکه جرم تغییر کاربری اراضی، مجازات تعزیری درجه هفت می باشد؛ بنابراین به صورت مستقیم در دادگاه کیفری دو به جرم مذکور رسیدگی می شود.

8. مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز چیست؟

1. برداشت یا افزایش شن و ماسه2. ایجاد بنا و تاسیسات 3. خاکبرداری و خاکریزی4. گود برداری5. احداث کوره های آجر و گچ پزی6.  پی کنی7.  دیوار کشی اراضی 8. دپوی زباله ، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه و ضایعات فلزی 9. ایجاد سکونتگاههای موقت10.استقرار کانکس و آلاچیق11. احداث جاده و راه 12. دفن زباله های واحدهای صنعتی13. رها کردن پساب های واحدهای صنعتی ، فاضلاب های شهری، ضایعات کارخانجات.14. لوله گذاری 15. عبور شبکه های برق16. انتقال وتغییر حقابه اراضی زراعی و باغات به سایر اراضی و فعالیتهای غیر کشاورزی 17.  سوزاندن ، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق18. مخلوط ریزی وشن ریزی 19. احداث راه آهن و فرودگاه 20. احداث پارک و فضای سبز 21.  پیست های ورزشی 22. استخرهای ذخیره آب غیر کشاورزی 23.  احداث پارکینگ مسقف و غیر مسقف 24.  محوطه سازی 25. صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرح های موضوع تبصره 4 فوق الذکر 26.  صنایع دستی 27. طرح های خدمات عمومی 28. طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی(ملی – استانی)                                                                                                                                                                                                                              توجه: یکی از مواردی که مشمول تغییر کاربری می باشد احداث خانه کارگری و نگهبانی می باشد و متقاضیانی که واقعا قصد احداث اتاق کارگری و نگهبانی دارند باید با مراجعه به امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان ها درخواست خود را ارائه دهند تا کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری در استان در خواست وی را بررسی و طبق ضوابط اتخاذ تصمیم نماید.