کسب رتبه دوم کشوری مدیریت امور اراضی استان خراسان شمالی در زمینه تثبیت مالکیت و ساماندهی امور اراضی - کسب رتبه دوم کشوری مدیریت امور اراضی استان خراسان شمالی در زمینه تثبیت مالکیت و ساماندهی امور اراضی | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

کسب رتبه دوم کشوری مدیریت امور اراضی استان خراسان شمالی در زمینه تثبیت مالکیت و ساماندهی امور اراضی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی،  مدیر امور اراضی این سازمان از کسب رتبه دوم کشوری مدیریت امور اراضی استان خراسان شمالی در زمینه تثبیت  مالکیت و ساماندهی امور اراضی خبر داد.

مهندس رضا جباران گفت: در گردهمایی  مدیران امور اراضی  استانهای سراسر کشور، مهندس اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور مدیریت امور اراضی استان خراسان شمالی را در زمینه " تثبیت مالکیت وساماندهی اراضی " با عنوان رتبه دوم معرفی کرد .

گفتنی است در این همایش از زحمات جناب آقای مهندس جباران مدیر امور اراضی استان با اهدا لوح سپاس تقدیر گردید.