اهداف کاداستر | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي
اهداف طرح کاداستر

 

 1. تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی و ایجاد پایگاه جامع و یکپارچه داده اطلاعات مکانی و توصیفی به منظور:
 2. تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی
 3. برنامه ریزی جهت مدیریت یکپارچه اراضی (مدیریت و استفاده بهینه از اراضی)
 4. مدیریت بهینه اراضی کشاورزی و همچنین اراضی منابع ملی
 5. ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی تصرفی سنواتی و اختلافی
 6. صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی
 7. شناسنامه دار کردن اراضی کشاورزی
 8. فراهم شدن بستر پایش و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی
 9. بستر سازی جهت تعیین الگوی کشت، بهره بردارای بهینه و افزایش تولید محصولات کشاورزی
 10. برنامه ریزی به منظور یکپارچه سازی اراضی و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی
 11. بستر سازی جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک در بخش کشاورزی
 12. امکان صدور کارت هوشمند برای بهره برداران از اراضی کشاورزی
 13. بستر سازی جهت ارتقای حفاظت از محیط زیست
 14. بستر سازی جهت اجرای طرح آمایش سرزمین
 15. کمک به ایجاد زیر ساخت ملی اطلاعات مکانی (NSDI)
 16. کمک به تدوین لوایح قانونی مرتبط با املاک در راستای توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور
 17. بهره گیری از اطلاعات کاداستر در امور دفاعی (پدافند غیر عامل)، امنیتی و مدیریت بحران و مواجهه با حوادث غیر مترقبه
 18. افزایش کارائی و ارتقائ کیفیت عملیات اجرائی طرح های عمرانی از طریق بهره گیری از مدارک فنی کاداستر نظیر نقشه ها، عکس های هوائی، اطلاعات فنی، مختصات نقاط برداشت شده و...
 19. افزایش توانائی و امکانات وصول حقوق حقه دولت در کلیه نقل و انتقالات ملکی با اتکاء به سیستم مطمئن و روان اطلاعات کاداستری
 20. کمک به افزایش درآمد به صورت غیر مستقیم
 21. تاثیر کیفی کاداستر به عنوان پیش شرط توسعه متوازن و عادلانه و ابزار مورد نیاز جهت تدوین خط مشی و سیاست گذاری و اجرای طرح های توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با مقوله اراضی
 22. ایجاد فرصت اشتغال فنی مفید در زمینه های مختلف نقشه برداری، RS-GIS، فتوگرامتری، منابع طبیعی، کشاورزی، حقوق ثبتی و سایر رشته های تخصصی مرتبط با کاداستر
 23. کمک به ارتقای سطح دانش فنی در سطح کشور به جهت استفاده از تکنولوژی نوین مربوط به کاداستر