تاریخچه کاداستر در ایران | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

 


تاریخچه کاداستر در ایران

سال 1334 اولین بخشنامه سازمان ثبت در خصوص کاداستر

سال 1351 موجب ماده 156 الحاقی قانون ثبت اسناد و املاک

سال 1368 تاسیس اداره کل کاداستر به عنوان زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تصویب نماینگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد طی یک دوره 25 ساله طرح کاداستر در ایران به مرحله اجرا در بیاید.

سال 1393 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور