قابل توجه متقاضیان دریافت زمین - قابل توجه متقاضیان دریافت زمین | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 لیست اراضی استردادی از متقاضیانی که موفق به اجرای طرح های مورد نظر خود نگردیده اند.

کلیه متقاضیانی که تمایل به اجرای طرح های ذیل را دارند و زمین مناسب در اختیار ندارند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارائه درخواست زمین مورد نظر از جدول فایل پیوست به ادارات امور اراضی شهرستان های استان مراجعه فرمایند.

 

 

 

 فایل ها

 اراضی قابل واگذاری    حجم فايل:  582.57 KB