مدیریت امور اراضی - مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي | مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 اخبار

  • یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ / 577 بازدید عنوان محصول : پیاز مقدار تولید در استان:116000 تن
    عنوان محصول : پیاز مقدار تولید در استان:116000 تن
  • عنوان محصول: اسب ترکمن تعداد موجود در استان: 1000 سر
  • عنوان محصول: گوشت قرمز مقدار تولید در استان: 27000 تن
  • یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ / 555 بازدید عنوان محصول: باریجه مقدار تولید در استان: 25 تن
    عنوان محصول: باریجه مقدار تولید در استان: 25 تن